head_img

Kácení a údržba stromů a keřů

Práci provádíme za pomocí profesionální techniky a za dodržení všech arboristických zásad.

Ošetření se provádí za vhodného vegetačního období. Je to náš nejstarší obor činnosti. Tuto práci provádíme již 20 let.

Provádíme:

  • Kácení stromů v lesních porostech-praxe 20 let
  • Rizikové kácení za pomocí techniky
  • Prořez stromů a keřů
  • Stříhání živých plotů
  • Ošetření poškozených dřevin
  • Odstraňování náletových a plevelných rostlin
  • Ekologickou likvidaci dřevního odpadu –štěpkováním
  • Veškeré práce spojené s pěstováním lesa-výsadba vyžínání, nátěry, oplocenky,prořezávky, probírky
  • Přibližování dřeva
  • Frézování pařezů

 

            LKT