head_img

Terénní úpravy

Zabezpečíme komplexní přípravu území od hrubých terenních úprav až po konečnou modulaci terénu.

Provádíme:

  • Dodávky substrátu
  • Dodávky štěrku, kačírku, kamení
  • Výkopové a zahrnovací práce
  • Odkopávky zeminy včetně uložení na skládku